Industriunderhåll

INDUSTRIUNDERHÅLL & SERVICE

Vi erbjuder service, reparation, ombyggnad och underhåll inom industrin, såväl akuta reparationer som planerade underhållsstopp.


Vi har lång erfarenhet av nyproduktion och idélösningar och anlitas både på löpande och på fast pris.


Vår målsättning är att reparera och serva maskiner och kringutrustning enligt kunders önskemål.